dot
จังหวัดเลยจัดเวทีสาธารณะหารือภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาเผาอ้อยสร้างมลพิษ article

จังหวัดเลยจัดเวทีสาธารณะหารือภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาเผาอ้อยสร้างมลพิษ

    เมื่อเวลา 09.00 นวันที่ 27 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย  จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย  เป็นประธานในการเปิดเสวนาสาธารณะเครือข่ายแก้ปัญหาเผาอ้อย โดยมีข้าราชการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเกษตรกรชาวไร่อ้อย ลานรับซื้ออ้อยโรงงาน และผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล 2 แห่ง เข้าร่วมจำนวนมาก

    นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผวจ.เลย กล่าวว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อหาทางออกลดมลภาวะจากการเผาอ้อยเพื่อคนไทเลย วันนี้ ปีหน้า และตลอดไป เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในพื้นที่จังหวัดเลย เนื่องจากพบว่าจังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่ มีเกษตรกรปลูกอ้อยเป็นจำนวนมากมีที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง กำลังการหีบอ้อย 40,000 ตันต่อวัน และโรงงานน้ำตาลขอนแก่น ต.หนองหญ้าปล้อง อ. วังสะพุง จ.เลย กำลังการหีบอ้อย 38,000 ตันต่อวัน จึงมีพื้นที่ปลูกอ้อย 11 อำเภอ 260,882 ไร่ เกษตรกร 22,125 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 11 ตันต่อไร่   เปิดหีบเดือน พ.ย.- เม.ย. ของทุกปี เป็นช่วงที่มีแสงแดดมากความหวานจะสูง  จะมีการตัดอ้อยส่งให้แก่โรงงานน้ำตาลทรายในพื้นที่ให้ทันต่อฤดูหีบอ้อย สำหรับสถานการณ์เผาในปี 2560/2561 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จาก 51% เป็น 60%  ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่า จะมีเกษตรกรบางส่วนดำเนินการเผาอ้อย เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวก่อนส่งให้กับโรงงาน เนื่องตากหากเข้าสู่ฤดูฝนอ้อยจะมีความหวานคุณภาพตกต่ำ อีกทั้ง

   การตัดอ้อยไฟไหม้จะรวดเร็วใช้แรงงานน้อย ลดต้นทุนรายได้มากว่าตัดอ้อยสด 2-3 เท่า  ในขณะที่อ้อยสดไม่เพียงพอต่อตลาดอีกทั้งราคาแพงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือการเผาใบอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว  ผลกระทบตามมาได้แก่ ผลผลิตน้ำหนักลดลง ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงมีการระบาดของโรคพืช  ไม่มีไม่ใบอ้อยคลุมดินสิ้นเปลืองยากำจัดวัชพืช และให้อ้อยตกเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับอ้อยตัดสด ด้านกำหมายหากเผาอาจถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับ ไม่เกิน 14,000บาทยังมีปัญหาด้านสุขภาพมีอันตรายต่อชีวิต อาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเขียน หลอดลมอักเสบถุงลมโป่งพองหรือมะเร็งปอด  ซึ่งเกิดปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ เกิดมลภาวะเขม่าควันไฟจากการเผาอ้อย ความเสี่ยงจากการลุกลา

     และเปลวไฟปลิวไปยังผืนป่าของาติ  เรือกสวน ไร่นาของเกษตรกร  อาจเกิดอัคคีภัย ไฟป่า ลุกไหม้ทำลายทรัพย์สินได้   อีกทั้งยังทำให้โครงสร้างดินถูกทำลาย เกิดมลพิษทางอากาศสร่างคามรำคราญแก่ประชาชนมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน  รวมทั้งปัญหาผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่ถูกเผา ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของน้ำตาล เป็นต้น สำหรับเวทีสาธารณะครั้งนี้จะมีการหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย 40 เครือข่าย ด้วยกันเพื่อหาข้อสรุปเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 
ท้องถิ่นเลย

ชาวอาฮีสืบสานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ยิ่งใหญ่ article
จัดยิ่งใหญ่แห่ต้นดอกไม้ “หนึ่งเดียวในโลก” ที่บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว article
เริ่มแล้ว ! มหาสงกรานต์ไทยลาวบ้านเหมืองแพร่อำเภอนาแห้ว article
อบต.น้ำสวยจัดการแข่งขันฟุตบอลน้ำสวยคัพ article
เปิดงานประเพณี “ตุ้มโฮมพี่น้องไต” บ้านนาป่าหนาดอำเภอเชียงคาน article
ผู้ตรวจราชการ พณ. ตรวจสอบร้านธงฟ้า ส.ทวีภัณฑ์สโตร์ (ซุปเปอร์เซฟ) เมืองเลย ร้านค้าต้นแบบของจังหวัด article
แม่เลี้ยงเดี่ยว อ.เชียงคาน ต้องยืนได้ มั่นคง ยั่งยืน article
ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์เปิดตลาดประชารัฐ Loei Trade Fair 2018 article
ผวจ.เลย เปิดจวนจัดงานกินดองไทเลย article
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน article
รองนายกรัฐมนตรีตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเลย article
ตำส้มตำ ตำแหลก งาน "ดอกฝ้ายบาน สืบสายวัฒนธรรมไทเลย" ปี 61 article
ททท.เลย ตั้งเป้าปีนี้ นทท. 2.7 ล้านคน เม็ดเงิน 6 พันล้าน article
เปิดจวนผู้ว่าฯ จัดงานกินดองไทเลยสืบสานวัฒนธรรมประเพณี article
ประเดิมแล้ว 15 คู่รักจูงมือแต่งงานกินดองในจวนผู้ว่าฯเลย article
สภาอุตสาหกรรมมอบจักรยาน ปั่นรักสู่โรงเรียนขาดแคลน article
กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดทำบุญทอดผ้าป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ article
อช.ภูกระดึงเชิญชวนขึ้น “ภูกระดึง” พิสูจน์รักแท้ 14  กุมภาพันธ์ 61 article
ชาวตาดข่าร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว article
อ.เชียงคาน เส้นขนมจีนสมุนไพรอบแห้งโอทอปสี่ดาวสู่โกอินเตอร์ article
ผญบ.อ.นาแห้ว ดีกรี ป.ตรี สร้างรถอีแต๊กแผงโซล่าเซล article
ชาวบ้านอำเภอภูเรือเก็บเห็ดป่าขายริมทางสร้างรายเลี้ยงครอบครัว article
ฝนตกชุกชาวบ้านแห่เก็บเห็ดป่าขายรายได้ดี article
เกษตรกร จ.เลย ผลิตเตาชีวมวลไร้ควันลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน article
ศูนย์การเรียนรู้อำเภอนาแห้ว ปื้งไอเดียเปิดโฮมสเตย์สร้างรายได้ article
อำเภอนาแห้วพบบ่อเกลือ 2,000 ปี ริมแม่น้ำเหือง article
โปงลางเด็กชาวเขา ร.ร.มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม article
ฮือฮา..ทอมแต่งดี้สินสอด 10 ล้านคู่แรกของจังหวัดเลย article
อ.นาแห้ว พบตายายอายุ 108 ปี อยู่มา 6 รัชกาล article