dot
แมคคาเดเมียอำเภอนาแห้วผลิตภัณฑ์สุดยอดโอทอปห้าดาวเมืองเลย...สู่อินเตอร์ article

แมคคาเดเมียอำเภอนาแห้วผลิตภัณฑ์สุดยอดโอทอปห้าดาวเมืองเลย...สู่อินเตอร์

   วันที่ 18 พ.ค.61 บ้านบ่อเมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย หมู่บ้านเล็ก ๆ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงในเขตอุทยานห่างชาติภูสวนทราย โครงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สนับสนุนโครงการปลูกถั่วแมคคาเดเมียนา พืชเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ถั่วแมคคาเดเมียนา ทุกเมล็ดผ่านการคัดเลือก การผลิตที่สะอาด ปลอดภัย สดใหม่ รสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ  อุดมไปด้วยกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวและมีประโยชน์ วิตามินและเกลือแร่ เหมาะแก่การบริโภคและสะดวกแก่การพกพาฝากญาติมิตร เพื่อนที่ผู้ให้ภูมิใจและผู้รับประทับใจ

   นางกัลยณัฎฐ์  พระศรีนาม อายุ 53  ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กล่าวว่า กลุ่มตั้งอยู่ที่บริเวณหุบเขาอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย  บ้านบ่อเมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว  เป็นพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกพืชเมืองหนาว ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 ได้แก่ อะโรคาโด้ และ แมคคาเดเมีย ทางกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้เข้ามาแนะนำ และโครงการหลวงเชียงใหม่ ก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้  28 ปีที่ผ่านมา ครอบครัวของตนจึงทำการนำล่องนโยบายและโครงการดังกล่าวขึ้น  ซึ่งโครงการต้นไม้ของพ่อนั้นอยากให้ประชาชนของท่านได้ปลูกทำมาหากินในพื้นที่ตามแนวทางที่ยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคง

   เริ่มจากการลงมือปลูกปี 2534-2536 ได้ผลผลิต ปี 2544 เก็บผลขายสู่ตลาด ปี 2546 ยื่นจดทะเบียนเป็นกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปี 2548 ยื่นจดทะเบียนตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในปี 2557 ได้รับงบประมาณดำเนินการ จากกรมราชองครักษ์  จาก สสว.และจากทางกลุ่มฯ รวม 6 ล้านบาทสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ส่วนที่ดินตนเองบริจาคจำนวน 1 ไร่ การอบพลังแสงอาทิตย์  การอบด้วยแก๊ส   เป็นต้น  กลุ่มมีสมาชิกประกอบด้วยสมาชิกแปรรูป 20 คน และสมาชิกทั้งแปรรูปและปลูกรวม  150  คน  วัตถุดิบจากต่างจังหวัดภาคเหนือเช่น เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน เชียงราย เพชรบูรณ์ร้อยละ 50 และจากพื้นที่ อ.นาแห้ว อ.ภูเรือ อ.ด่านซ้าย อีกร้อยละ 50 ด้านราคาวัตถุดิบนั้นตนประกันราคาให้ 80-100 บาท/กก. สำหรับขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการอบกะลาแมคคาเดมัย จากนั้นกะเทาะเปลือกออก คัดแยก  อบ  ปรุงรสและบรรจุภัณฑ์  มีผลผลิตสู่ตลาดทุกเดือน  สามารถจัดเก็บไว้รับประทานได้นานถึง 6  เดือน  ส่วนตลาดเปิดกว้างขึ้นเรื่อย ๆ  เป็นระบบออนไลน์  ตลาด TOP ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ตลาดเวียดนามและจีน ที่นิยมการอบทั้งเปลือก ขาย 350 บาท ส่วนตลาดสิงคโปร์ ที่นิยมแบบกระป๋อง  ราคาขาย 450 บาท ส่วนแมคคาเดเมียขายในตลาดเมืองไทย  น้ำหนัก 150 กรัม/ 250 บาท  น้ำหนัก 200 กรัม/ 350 บาท ไอศครีม 50บาท/ก้อน ช็อคโกแล็ต 140 บาท/กล่อง นอกกจากนี้มีผลิตภัณฑ์จากทางกลุ่มฯตัวใหม่คือ   ICED  MACADAMIA MACCHIATO  ที่ผสมน้ำเชื่อมแมคคาเดเมียกับ คาราเมล  กาแฟสดราดด้วยครีมครีมและโรยด้วยแมคคาเดเมียรส MARCA  ขาย 100 บาท/แก้ว  น้ำผึ้งแท้จากเกสรแมคคาเดเมีย ราคาจำหน่าย 100 กรัม /110  บาท  ขนาด 100 กรัมบรรจุกล่อง  140  บาท ขนาด  200  กรัม/220 บาท  และขนาด 200 กรัมบรรจุ กล่อง=270  บาท

   ผู้สนใจติดจ่อได้ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เลขที่ 60 หมู่ 5 บ้านบ่อเมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทร. 089-8411374  , 088-5620756  Email=m.macnutloei@gmail.com
เกษตรเมืองเลย

วิสาหกิจชุมชนดาวเรืองภูเรือ ย้อมผ้าดอกดาวเรืองแห่งแรกของประเทศไทย article
หนุ่มอำเภอท่าลี่ทิ้งตำแหน่งผู้บริหารกลับบ้านสานฝันขายไก่ซิลกี้ได้เดือนร่วมแสนบาท article
เกษตรกรชาว ต.บุฮม เชียงคาน ปลูกฝรั่งป้อนตลาดทั้งปีรายได้สวย article
ชาวบ้านอำเภอด่านซ้ายรับทรัพย์ขายข้าวโพดตักหงายที่เดียวในประเทศไทยขายเพียง 3 เดือน article
ทุเรียนหมอนทองบ้านนาดีหอม กรอบ อร่อย เนื้อไม่เละ ขายดีจนเจ้าของไม้เคยกินสักลูก article
ชาวบ้านภูเรือเก็บเห็ดป่าชุมชนหน้าฝนขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว article
ได้เวลารีบโกย...ขายทุเรียนหมอนทองวันละเกือบตัน article
กลุ่มอาชีพผลิตพันธุ์ไม้ผล อ.ท่าลี่ ขายส่งทั่วประเทศสร้างรายได้ปีละกว่า 10 ล้านบาท article
กล้วยเบรกแตกกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านปากห้วยอำเภอท่าลี่ article
ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานสินค้าเกษตรรายแรกของประเทศไทย article
อำเภอด่านซ้าย เปิดโครงการ Smat ONlE เพื่อสร้าง Smart Farmer ประจำปี 2561 article
กาแฟผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เมืองเลยสู่ตลาดสากล article
กุหลาบภูเรือขายดีรับทรัพย์จองหมดสวนก่อนวันแห่งความรัก article
พุทรานมสดภูเรือ กรอบ หวาน มัน อร่อย ขายดีจนไม่พอขาย (คลิป) article
นทท.แห่ซื้อสตอเบอรี่สด อ.ภูเรือ โตไม่ทันขายจนหมดไร่ (คลิป) article
เห็ดหอมสดภูเรือ ขายดีจนรับทรัพย์ article
ต้นคริสต์มาสสีชมพูที่เดียวของ จ.เลย ขายดีจนเพาะไม่ทัน article
ผช.ผญบ. อ.ปากชม เลี้ยงไส้เดือนเพิ่มผลผลิตการเกษตร article
แพะสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่เมืองปากชม จ.เลย article
ชาวบ้าน อ.นาแห้ว รับทรัพย์ขายรถด่วนโลละ 450 บาท article
โอทอปเมืองเลยทะลุพันสองร้อยล้าน article
กลุ่มแม่บ้าน อ.ภูเรือ อบแห้งแก้วมังกร 1 เดียวของไทยไปไกลถึงต่างแดน article
กลุ่มบ้านนาพึง อ.นาแห้ว เพาะแยกหน่อกล้วยขายเดือนละ 6,000-7,000 หน่อ article
ไข่เค็มสมุนไพรใบเตยสุดยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านท่าบ่ม อ.เชียงคาน article
หนุ่มสาวคู่รักออกจากงานมาเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ร่วมสามหมื่นบาทต่อเดือน article
อำเภอภูเรือเปิดงานแก้วมังกร ครั้งที่ 7 สร้างรายได้ปีละ 600 ล้านบาท article
ปลูกขายหน่อไผ่กิมซุง สร้างรายได้เดือนละกว่าสองหมื่นบาท article
ทุเรียนเชียงคาน พันธุ์“คักเลย” ลูกค้าแห่จองเพียบ เจ้าของสวนรอนับเงิน article
ชาวบ้าน อ.ด่านซ้าย เก็บแก้วมังกรขายรับเงินแสน article
เลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งล๊อปเตอร์สร้างรายได้เดือนละ 30,000 บาท article
เกษตรกรเหล่ากอหกปลูกสับปะรดป้อนโรงงานวันละกว่า 100 ตัน article
เกษตรกรเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดขายเดือนละหกหมื่นบาท article
สับปะรดไร่ม่วงพืชเศรษฐกิจเมืองเลย article
ร้านค้าเกษตรโอดครวญเกษตรกรไม่มีกำลังซื้อราคาพืชไร่ตกต่ำ article
ชาวบ้านทำน้ำผักสะทอนสุดยอดความอร่อยเก็บกินมีปีละครั้ง article
ปลูกผักไฮโดรโปรดิกส์ป้อนตลาดรายได้กว่าสองแสนต่อเดือน article
ปลูกกะหล่ำปลีหน้าแล้งสามเดือนรายได้นับแสน article
กุหลาบเมืองเลยราคาพุ่งช่วงวันวาเลนไทน์ article
มันเทศญี่ปุ่นปลูกไม่พอขายสร้างรายได้เดือนละร่วมแสนบาท article
ทำดอกไม้จันทน์ส่งขายได้เดือนละหมื่นบาท article
สาวโรงงานออกจากงานปลูกผักส่งโรงงานรับเดือนละแสน article
สับปะรดไร่ม่วงหวานช่ำ กรอบ อร่อย ไม่กัดลิ้น article
แม่บ้านใช้เวลาว่างจักสานตะกร้าพลาสติกรายได้เดือน 20,000 บาท article
สาหร่ายหินสุดยอดอาหารพื้นบ้านเมืองอาฮี article
หอยหอมหายากทำแกงอ่อมอร่อยอย่าบอกใคร article
เห็ดหอมอำเภอภูเรือสร้างรายได้เดือนหนึ่งร่วมแสนบาท article
ปลูกมะละกอฮอลแลนด์รายได้เดือนละกว่าแสน article
ดอกกุหลาบภูเรือถูกจองหมดแล้วก่อนวันวาเลนไทน์ วันที่ 3/2/60 article