ReadyPlanet.com
dot


สภาทนายความจังหวัดเลย
ศาลจังหวัดเลย
สคล.
สสส.
facebook maungloeinews
ยูทูป น้ำท่วมกรุงเทพ
ทวิตเตอร์
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย
สื่อสีขาว
พอช.
นรกสวรรค์ เปรต ผีปีศาจ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
gotoloei.com
รวมเว็ปราชการไทย
ดูแล้ว..ผ่อนคลาย
สาธารณสุขจ.เลย
การท่องเที่ยวประเทศไทย
ไทยตำบลดอทคอม


รับสมัครสอบไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 14 วันที่ 26/3/56 article

รับสมัครสอบไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 14
 
   คณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ประกาศรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK ) เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ  ครั้งที่ 14
   กำหนดการรับสมัคร รับสมัครผู้เข้ารับการสอบความสามารถภาษาเกาหลี ระหว่างวันที่ 1-4  เมษายน 2556
สถานที่รับสมัคร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เลขที่ 54 ถนนวิภาวดี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา และ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
ลักษณะอาชีพและประเภทงาน
-  กิจการอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 2,000 คน
- กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ จำนวน 1,600 คน
- กิจการก่อสร้าง จำนวน 2,700 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย/หญิง อายุ 18-39 ปีบริบูรณ์ ณ วันสอบ
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ร่างกายสมบูรณ์ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ไม่สายตาสั้นและบอดสี
- ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก
- เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
- เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี
- เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร
- สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ
ค่าธรรมเนียมการสอบ
- ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 790 บาท จ่ายในวันสมัคร
จ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกการสมัคร ณ สถานที่ที่สมัคร โดยจะได้รับเงินคืนทั้งหมด ภายในช่วงเวลาระหว่างการสมัครทดสอบเท่านั้น
ผู้ที่แจ้งความจำนงยกเลิกการสมัครสอบจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในคราวนี้ได้อีก
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02-2456716๐ หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น๒ โทร. 042-811861 ในวันเวลาราชการ
 
 
 
 สังคมดี ไม่มีขาย เราต้องช่วยกันดูแล
นสพ.เมืองเลยนิวส์ สื่อดีมีสุข ท้องถิ่นน่าอยู่... ส่งข่าว ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ได้ที่> อีเมล์ muangloeinews@hotmail.com