dot
กิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง เส้นทาง เลย-ไชยะบุลี-น่าน article

อพท.เลย จัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง เส้นทาง เลย-ไชยะบุลี-น่าน

    เมื่อวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานพื้นที่พิเศษเลยได้จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  ครั้งที่ 3  เส้นทาง เลย-ไชยะบุลี-น่าน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินศักยภาพเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน   เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  และเพื่อเป็นแนวทางให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว  โดยมีตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานเอกชนด้านธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเลย แขวงไชยะบุลี จังหวัดน่าน จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) โดยหลังจากการทดสอบเส้นทางได้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาเพื่อผลักดันให้เกิดเส้นทาง การท่องเที่ยว เลย-ไชยะบุลี-น่าน ให้เป็นรูปธรรมได้มากที่สุด กิจกรรมทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว เลย-ไชยะบุลี-น่าน นั้น ผู้เข้าร่วมได้มีการทำกิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชนในที่ต่างๆ และยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ในเส้นทางการทดสอบการท่องเที่ยวอีกด้วย
เที่ยวเลย

อช.ภูกระดึงเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง article
10 ที่พักเชียงคาน บรรยากาศดี ไปได้ทั้งปีแม้ไม่ใช่ฤดูหนาว article
ไปแล้วเลยอยากมาเล่า 5 ที่เที่ยวเชียงคาน อยากให้ตามมาเช็คอิน article
อำเภอด่านซ้ายเปิดแหล่งท่องเที่ยว แกรนแคนยอน ภูอีเลิศ ทะเลหมอก หอมดอกพุดผา” article
อำเภอปากชมเปิดเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 2 article
แถลงข่าวงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ article
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เชิญชวนทะเบียนกันไหม..บนยอดภูกระดึง article
ท่องเที่ยวชมหุ่นฟางหมู่บ้านวัฒนธรรมนาอ้อ article
กำหนดจัดงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2561 article
สัมผัสอากาศหนาวเย็น ชมใบเมเปิ้ลแดงสะพรั่งที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (คลิป) article
ภูเรือเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 6  "อุโมงค์แห่งรัก คริสต์มาสภูเรือ" article
ภูเรือจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาศ ”อุโมงค์แห่งรัก” article
“ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขงและสืบสานตำนานเชียงคาน” article
ปิดอุทยานภูกระดึงฟื้นฟูธรรมชาติช่วงหน้าฝน article
นาซ่าวเปิดงานบุญประเพณีผีขนน้ำและประเพณีบุญเดือนหก ปี 60 (ดูคลิป) article
ประชาชนนับหมื่นร่วมแห่ต้นผึ้งพระธาตุศรีสองรัก article
จังหวัดเลย เปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2560 article
ขอเชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ปี 60 ที่ อ.ด่านซ้าย  จ.เลย article
ททท.เลย เชิญชวนเที่ยวงานบุญประเพณีผีขนน้ำและประเพณีบุญเดือนหก article
ยิ่งใหญ่ประเพณีแห่ต้นดอกไม้บ้านอาฮี (คลิป) article
จัดยิ่งใหญ่แห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว 1 เดียวในโลก article
เริ่มแล้วประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว ฮุ่งเฮือง อำเภอนาแห้ว article
เทศกาลกินผักหวาน งานแห่พระขึ้นเขา นมัสการพระเจ้าใหญ่ ไหว้พระธาตุ article
ภูกระดึงจัดงานสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง article
เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก บ้านแสงภา อ.นาแห้ว article
แถลงข่าวเทศกาลกินผักหวาน งานแห่พระขึ้นเขา นมัสการพระเจ้าใหญ่ ไหว้พระธาตุ article
ชาวบ้านหนีร้อนเล่นน้ำตกแก่งเกลี้ยงอำเภอภูเรือ article
ตารางเที่ยวบิน ท่าอากาศยาน จ.เลย article
นักท่องเที่ยวแห่ชมใบเมเปิ้ลแดงสดที่ภูหลวงและภูกระดึง article