dot
ภูเรือเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 6  "อุโมงค์แห่งรัก คริสต์มาสภูเรือ" article

ภูเรือเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 6  "อุโมงค์แห่งรัก คริสต์มาสภูเรือ"

    เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 25 พ.ย.60 ณ ลานต้นคริสต์มาส ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์สมาสภูเรือครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "อุโมงค์แห่งรัก คริสต์มาสภูเรือ" ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.2560 - 31 ม.ค.2561

     จังหวัดเลย ร่วมกับอำเภอภูเรือ และส่วนราชการต่างๆ จัดงานเทศกาลคริสต์มาสในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมลานต้นคริสต์มาส บริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยภายในงานมีจุด Landmark ลานทุ่งคริสต์มาส กังหันลม ไม้ดอกไม้ประดับสีสดใส และอุโมงค์ดอกไม้รูปหัวใจที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "อุโมงค์แห่งรัก คริสต์มาสภูเรือ" เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นจุดถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถไปชื่นชมธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอภูเรือ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเลย ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกด้วย

     สำหรับเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2555 ปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 6 และจะมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากอำเภอภูเรือมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเหมาะแก่การปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชเมืองหนาว   เป็นแหล่งปลูกและจำหน่ายต้นคริสต์มาสมากที่สุดในประเทศสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรถึงปีละ 60 -100 ล้านบาท แต่ละปีสามารถจำหน่ายได้ประมาณ 2.5 ล้านต้น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
เที่ยวเลย

ภูเรือจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาศ ”อุโมงค์แห่งรัก” article
“ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขงและสืบสานตำนานเชียงคาน” article
กิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง เส้นทาง เลย-ไชยะบุลี-น่าน article
ปิดอุทยานภูกระดึงฟื้นฟูธรรมชาติช่วงหน้าฝน article
นาซ่าวเปิดงานบุญประเพณีผีขนน้ำและประเพณีบุญเดือนหก ปี 60 (ดูคลิป) article
ประชาชนนับหมื่นร่วมแห่ต้นผึ้งพระธาตุศรีสองรัก article
จังหวัดเลย เปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2560 article
ขอเชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ปี 60 ที่ อ.ด่านซ้าย  จ.เลย article
ททท.เลย เชิญชวนเที่ยวงานบุญประเพณีผีขนน้ำและประเพณีบุญเดือนหก article
ยิ่งใหญ่ประเพณีแห่ต้นดอกไม้บ้านอาฮี (คลิป) article
จัดยิ่งใหญ่แห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว 1 เดียวในโลก article
เริ่มแล้วประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว ฮุ่งเฮือง อำเภอนาแห้ว article
เทศกาลกินผักหวาน งานแห่พระขึ้นเขา นมัสการพระเจ้าใหญ่ ไหว้พระธาตุ article
ภูกระดึงจัดงานสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง article
เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก บ้านแสงภา อ.นาแห้ว article
แถลงข่าวเทศกาลกินผักหวาน งานแห่พระขึ้นเขา นมัสการพระเจ้าใหญ่ ไหว้พระธาตุ article
ชาวบ้านหนีร้อนเล่นน้ำตกแก่งเกลี้ยงอำเภอภูเรือ article
ตารางเที่ยวบิน ท่าอากาศยาน จ.เลย article
นักท่องเที่ยวแห่ชมใบเมเปิ้ลแดงสดที่ภูหลวงและภูกระดึง article