dot
อำเภอปากชมเปิดเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 2 article

อำเภอปากชมเปิดเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 2

  วันที่ 10 ก.พ.61 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ. เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รอง ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานเทศกาล กินปลาลุ่มน้ำโขง และของดีเมืองปากชมครั้งที่ 2 มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

  สอ.เชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม กล่าวว่า ตามที่อำเภอปากชม ได้จัดงานเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขง และของดีเมืองปากชมครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ กิจกรรมมากมาย เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชน ในแต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่นในอำเภอปากชม ในการนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมอาทิ การแข่งขันเซปักตะกร้อ เปตอง กีฬาจับปลา กีฬาชนไก่ ชกมวยไทย เต้นแอโรบิค ประกวดร้องเพลงเส้นทางสู่ฝัน ประกวดฟ้อนออนซอนนครหงส์ ประกวดสัตว์ปีกสวยงาม ประกวดอาหารที่ทำจากปลา ประกวดขบวนแห่ ประกวดสายป่าขาแดนซ์ ประกวดธิดาลุ่มน้ำโขงประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรวงเล็บด้วย การแสดงของโรงเรียนเชียงกลมวิทยา โรงเรียนปากชมวิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่งและกิจกรรมโฮมพาแลง

   นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รอง ผวจ.เลย กล่าวว่า  ต้องขอขอบคุณชาวอำเภอปากชม และผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทุกคน ที่ช่วยกันนำสิ่งดีดี ที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาอวด มีทั้งผลผลิตทางการเกษตร และที่สำคัญอำเภอปากชม มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน ซึ่งมีปลาหลายชนิดในแม่น้ำ ที่ชาวบ้านได้บริโภค และจำหน่ายหลังเหลือจากบริโภค มีราคาแพง ทำให้ชาวปากชมมีรายได้ และขอขอบคุณที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนอย่างเต็มที่ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส อันจะนำมาซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นของประชาชนชาวอำเภอปากชม และขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ จัดติดต่อกนทุกปี เพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่อไป
เที่ยวเลย

งานแถลงข่าวงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ปี 61 article
อช.ภูกระดึงเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง article
10 ที่พักเชียงคาน บรรยากาศดี ไปได้ทั้งปีแม้ไม่ใช่ฤดูหนาว article
ไปแล้วเลยอยากมาเล่า 5 ที่เที่ยวเชียงคาน อยากให้ตามมาเช็คอิน article
อำเภอด่านซ้ายเปิดแหล่งท่องเที่ยว แกรนแคนยอน ภูอีเลิศ ทะเลหมอก หอมดอกพุดผา” article
แถลงข่าวงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ article
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เชิญชวนทะเบียนกันไหม..บนยอดภูกระดึง article
ท่องเที่ยวชมหุ่นฟางหมู่บ้านวัฒนธรรมนาอ้อ article
กำหนดจัดงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2561 article
สัมผัสอากาศหนาวเย็น ชมใบเมเปิ้ลแดงสะพรั่งที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (คลิป) article
ภูเรือเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 6  "อุโมงค์แห่งรัก คริสต์มาสภูเรือ" article
ภูเรือจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาศ ”อุโมงค์แห่งรัก” article
“ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขงและสืบสานตำนานเชียงคาน” article
กิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง เส้นทาง เลย-ไชยะบุลี-น่าน article
ปิดอุทยานภูกระดึงฟื้นฟูธรรมชาติช่วงหน้าฝน article
นาซ่าวเปิดงานบุญประเพณีผีขนน้ำและประเพณีบุญเดือนหก ปี 60 (ดูคลิป) article
ประชาชนนับหมื่นร่วมแห่ต้นผึ้งพระธาตุศรีสองรัก article
จังหวัดเลย เปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2560 article
ขอเชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ปี 60 ที่ อ.ด่านซ้าย  จ.เลย article
ททท.เลย เชิญชวนเที่ยวงานบุญประเพณีผีขนน้ำและประเพณีบุญเดือนหก article
ยิ่งใหญ่ประเพณีแห่ต้นดอกไม้บ้านอาฮี (คลิป) article
จัดยิ่งใหญ่แห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อ.นาแห้ว 1 เดียวในโลก article
เริ่มแล้วประเพณีสงกรานต์ไทย-ลาว ฮุ่งเฮือง อำเภอนาแห้ว article
เทศกาลกินผักหวาน งานแห่พระขึ้นเขา นมัสการพระเจ้าใหญ่ ไหว้พระธาตุ article
ภูกระดึงจัดงานสงกรานต์สรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง article
เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก บ้านแสงภา อ.นาแห้ว article
แถลงข่าวเทศกาลกินผักหวาน งานแห่พระขึ้นเขา นมัสการพระเจ้าใหญ่ ไหว้พระธาตุ article
ชาวบ้านหนีร้อนเล่นน้ำตกแก่งเกลี้ยงอำเภอภูเรือ article
ตารางเที่ยวบิน ท่าอากาศยาน จ.เลย article
นักท่องเที่ยวแห่ชมใบเมเปิ้ลแดงสดที่ภูหลวงและภูกระดึง article