dot
อำเภอด่านซ้าย เปิดโครงการ Smat ONlE เพื่อสร้าง Smart Farmer ประจำปี 2561 article

อำเภอด่านซ้าย เปิดโครงการ Smat ONlE เพื่อสร้าง Smart Farmer ประจำปี 2561

   วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าการเกษตร บ้านน้ำเย็น ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลยนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานเปิดโครงการ Smat ONlE เพื่อสร้าง Smart Farmer ประจำปี 2561 โดยมีนายคำพันธิ์ สุพรมอินทร์ ผอ.กศน.อำเภอด่านซ้าย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะ ครูกศน.อำเภอด่านซ้าย นายสังวร จันทคีรี กำนันตำบลกกสะทอน ร.ต.อ.คำนนท์ ช่างยา สภ.ด่านซ้าย และผู้เข้าร่วมกิจกรรม สนง.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการ Smart ONlE เพื่อสร้างSmart Farmer ตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรกรรมSmart Farmer (เกษตรปราดเปรื่อง) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของชุมชนร่วมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางเกษตร และสร้างช่องทางการจำหน่าย สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงภาพของผลผลิตความปลอดภัย ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชนและผู้บริโภค

   โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smar Famrer 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการทำเกษตร 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ผ่านการอบรมสามารถยกระดับSmart Famer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รู้เข้าใจการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย(THAILOEI 4.0)”Agriculture “(เลยเมืองเกษตรผสมผสาน),เกษตรทฤษฎีใหม่ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิถีชีวิต และนำหลักทรงงานในเรื่อง”ภูมิสังคม”มาปรับใช้ในการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ และตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการได้กล่าวไว้ว่าการทำเกษตรนั้นจะต้องคำนึงถึง 1.ปลูกพืชผลไม้อินทรีย์หรือปลอดสาร 2.ปลูกพืชที่ให้ออกนอกฤดูกาล 3.ปลูกพืชที่ที่อื่นปลูกไม่ได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 75 คน
เกษตรเมืองเลย

กลุ่มอาชีพผลิตพันธุ์ไม้ผล อ.ท่าลี่ ขายส่งทั่วประเทศสร้างรายได้ปีละกว่า 10 ล้านบาท article
กล้วยเบรกแตกกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านปากห้วยอำเภอท่าลี่ article
ปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ มาตรฐานสินค้าเกษตรรายแรกของประเทศไทย article
กาแฟผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เมืองเลยสู่ตลาดสากล article
กุหลาบภูเรือขายดีรับทรัพย์จองหมดสวนก่อนวันแห่งความรัก article
พุทรานมสดภูเรือ กรอบ หวาน มัน อร่อย ขายดีจนไม่พอขาย (คลิป) article
นทท.แห่ซื้อสตอเบอรี่สด อ.ภูเรือ โตไม่ทันขายจนหมดไร่ (คลิป) article
เห็ดหอมสดภูเรือ ขายดีจนรับทรัพย์ article
ต้นคริสต์มาสสีชมพูที่เดียวของ จ.เลย ขายดีจนเพาะไม่ทัน article
ผช.ผญบ. อ.ปากชม เลี้ยงไส้เดือนเพิ่มผลผลิตการเกษตร article
แพะสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่เมืองปากชม จ.เลย article
ชาวบ้าน อ.นาแห้ว รับทรัพย์ขายรถด่วนโลละ 450 บาท article
โอทอปเมืองเลยทะลุพันสองร้อยล้าน article
กลุ่มแม่บ้าน อ.ภูเรือ อบแห้งแก้วมังกร 1 เดียวของไทยไปไกลถึงต่างแดน article
กลุ่มบ้านนาพึง อ.นาแห้ว เพาะแยกหน่อกล้วยขายเดือนละ 6,000-7,000 หน่อ article
ไข่เค็มสมุนไพรใบเตยสุดยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านท่าบ่ม อ.เชียงคาน article
หนุ่มสาวคู่รักออกจากงานมาเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ร่วมสามหมื่นบาทต่อเดือน article
อำเภอภูเรือเปิดงานแก้วมังกร ครั้งที่ 7 สร้างรายได้ปีละ 600 ล้านบาท article
ปลูกขายหน่อไผ่กิมซุง สร้างรายได้เดือนละกว่าสองหมื่นบาท article
ทุเรียนเชียงคาน พันธุ์“คักเลย” ลูกค้าแห่จองเพียบ เจ้าของสวนรอนับเงิน article
ชาวบ้าน อ.ด่านซ้าย เก็บแก้วมังกรขายรับเงินแสน article
เลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งล๊อปเตอร์สร้างรายได้เดือนละ 30,000 บาท article
เกษตรกรเหล่ากอหกปลูกสับปะรดป้อนโรงงานวันละกว่า 100 ตัน article
เกษตรกรเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดขายเดือนละหกหมื่นบาท article
สับปะรดไร่ม่วงพืชเศรษฐกิจเมืองเลย article
ร้านค้าเกษตรโอดครวญเกษตรกรไม่มีกำลังซื้อราคาพืชไร่ตกต่ำ article
ชาวบ้านทำน้ำผักสะทอนสุดยอดความอร่อยเก็บกินมีปีละครั้ง article
ปลูกผักไฮโดรโปรดิกส์ป้อนตลาดรายได้กว่าสองแสนต่อเดือน article
ปลูกกะหล่ำปลีหน้าแล้งสามเดือนรายได้นับแสน article
กุหลาบเมืองเลยราคาพุ่งช่วงวันวาเลนไทน์ article
มันเทศญี่ปุ่นปลูกไม่พอขายสร้างรายได้เดือนละร่วมแสนบาท article
ทำดอกไม้จันทน์ส่งขายได้เดือนละหมื่นบาท article
สาวโรงงานออกจากงานปลูกผักส่งโรงงานรับเดือนละแสน article
สับปะรดไร่ม่วงหวานช่ำ กรอบ อร่อย ไม่กัดลิ้น article
แม่บ้านใช้เวลาว่างจักสานตะกร้าพลาสติกรายได้เดือน 20,000 บาท article
สาหร่ายหินสุดยอดอาหารพื้นบ้านเมืองอาฮี article
หอยหอมหายากทำแกงอ่อมอร่อยอย่าบอกใคร article
เห็ดหอมอำเภอภูเรือสร้างรายได้เดือนหนึ่งร่วมแสนบาท article
ปลูกมะละกอฮอลแลนด์รายได้เดือนละกว่าแสน article
ดอกกุหลาบภูเรือถูกจองหมดแล้วก่อนวันวาเลนไทน์ วันที่ 3/2/60 article